Категории

В цялата страна ще удвои лихвения процент на овърдрафт за 800 000 клиенти

Около 800 000 членове в цялата страна редовно използват овърдрафта си, но правилата са на път да се променят